สพป.ชัยภูมิ เขต 1  คัดเลือก “ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562”

วันที่ 15  พฤศจิกายน 2561   ณ ห้องประชุม  1  ….กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมข้าราชการครูในสังกัดที่เกษียณอายุราชการซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการ “ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562”  เพื่อดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนซึ่งได้รับการจัดสรรการจ้างจาก สพฐ. จำนวน 23 อัตรา  ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่  10-12 พฤศจิกายน 2561  โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 23 ราย  และจะทำสัญญาจ้างฯ  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561-30 กันยายน 2562 ยกเว้นเดือนเมษายน 2562 รวม 9 เดือน 15 วัน