นักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับมอบแว่นตาจากโครงการโลกสวยด้วยตาใส

31  มกราคม 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบแว่นตาจากโครงการโลกสวยด้วยตาใสให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ที่มีปัญหาด้านสายตา  จำนวน  127  ราย  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  โดยมี ดร.นพดล  ตันติพัฒนา  ประธานโครงการโลกสวยด้วยตาใส  คุณวิภา  ตันติพัฒนา และคุณเผด็จ  เอมะวัจนะ  ร่วมมอบแว่นตาให้กับเด็กๆ  ซึ่งคณะทำงานจากโครงการโลกสวยด้วยตาใส นำโดย  ดร.นพดล  ตันติพัฒนา ได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหาด้านสายตา และคัดกรองนักเรียนในสังกัด  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่มีความผิดปกติ เช่น สายตาสั้น  สายตาเอียง หรือโรคทางสายตาอื่นๆ  ได้ช่วยให้คำแนะนำในการรักษา ป้องกันด้านต่างๆ อีกทั้งได้ดำเนินการตัดแว่นตาให้กับเด็กๆ  ที่มีปัญหาด้านสายตา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติของนักเรียนให้มีการมองเห็นที่ดีขึ้น ป้องกันการเกิดโรคสายตาที่อาจส่งผลกระทบให้เกิดการสูญเสียสายตาในอนาคต และเพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจคัดกรองสายตา และได้รับการดูแลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง