ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสอบ O-NET ทุกสนามสอบดำเนินการเรียบร้อย

1 กุมภาพันธ์ 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการทดสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562  ในสนามสอบของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันนี้มีการดำเนินการทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  24  สนามสอบ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 6 สนามสอบ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการในวันนี้ทุกสนามสอบดำเนินการด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ทุกสนามสอบส่งมอบกระดานคำตอบและเอกสารประกอบเสร็จสิ้นในประมาณ 17.15เวลา

น. โดย นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักเรียนผู้เข้าสอบ ในสนามสอบที่ดำเนินการจัดสอบทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาของทุกอำเภอ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2563) จะมีการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562 เฉพาะในระดับมัธยมศึกษาปั้ 3  เป็นวันที่ 2