++++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 พิจารณางบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2563+++

++  วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563  โดยดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วยประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ร่วมประชุม   ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ++++วรภัทร  ศักดิ์วรางกุล   ภาพ++++ธีรธิดา  พรหมมาแบน   ข่าว+++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน