สพม.34 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศธจ.สงขลา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค 8 (จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล) พร้อมด้วย นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายธาวิน สินเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางเรณู หนูอุไร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ มาศึกษาดูงานด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และด้านประชาสัมพันธ์ทั้งระบบ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันในความหลากหลายของชาติพันธุ์ กับพหุสังคมของ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34