สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชาติ “สพฐ. เกมส์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 อำเภอ  เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชาติ “สพฐ. เกมส์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ระหว่างวันที่  15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ , สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ และสนามกีฬาเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และนายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาตะกร้อและวอลเลย์บอล ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ  เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน 2561