นิเทศ ติดตาม

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาพร้อมทั้งมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนานวัตกรรม
จินตนาการสร้างการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย โดยเน้นธรรมชาติ ฝึกสมาธิให้ผู้เรียน
มีนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์   ณ โรงเรียนหนองตุวิทยาอำเภอกมลาไสย และโรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)