สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่โคราช

11  กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ซึ่งในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้พร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกข์ และก่อนดำเนินการประชุม นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ได้นำผู้เข้าประชุมร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธสงครามบุกกราดยิงกลางเมืองนครราชสีมา ทำให้มีผู้บาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้สูญเสีย และชาวนครราชสีมาทุกท่าน จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบโล่และเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียนที่มีผลการประเมิน IQA Award  ระดับยอดเยี่ยมและระดับดีเด่น และการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนจากศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ส่วนประเด็นสำคัญในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เน้นให้ทุกโรงเรียนยังคงให้ความสำคัญตามนโยบาย “กายภาพที่ดี สู่คุณภาพที่ดีขึ้น” โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย  ซึ่งกายภาพของโรงเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนถึงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อไปสู่เป้าหมาย “เก่ง ดี มีทักษะ มีสุขภาพดี”ให้ทุกโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ เพื่อรับการประเมิน เช่น RT/ NT /การสอบปลายปีของผู้เรียนโดยข้อสอบมาตรฐาน เป็นต้น นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ให้ขอเสนอแนะการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก ส.ม.ศ. เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินเรียบร้อยแล้วเมื่อ 22-24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ก่อนปิดการประชุมเป็นการติดตามงานตามภารกิจในช่วงเวลาที่ผ่านมาและร่วมวางแผนงาน กำหนดกรอบงานที่จะต้องดำเนินการต่อไป