เปิดแล้ว…เมืองโอฆะนครเกมส์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน “เมืองโอฆะนครเกมส์” กำหนดการแข่งขันในวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2561 ที่สนามโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะความสามารถทางกีฬาของนักเรียน และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างโรงเรียน