ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สพฐ.ส่วนกลาง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สพฐ.ส่วนกลาง ลง วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ดังรายละเอียดในเอกสารตามลิงค์นี้ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สพฐ.ส่วนกลาง