สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศเชิญชวนนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศเชิญชวนนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ส่งรายละเอียดเอกสาร ภายใน 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสาร ตามลิงค์นี้ รายละเอียดสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศเชิญชวนนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อ