สพม.39 จัดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 2

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ประธานเปิดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก กลุ่ม 2 พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศต่อไป ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนวังทองพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก