ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT

13 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ RT : Reading Test  ของทุกโรงเรียนในสังกัดพร้อมกัน  จำนวน  137  สนามสอบ  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ในสังกัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในแต่ละสนามสอบ โดย นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านวังดิน และโรงเรียนสามัคคีวิทยา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  พร้อมนี้ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั้น โดยเฉพาะชั้นปฐมวัย และติดตามความก้าวหน้าในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของโรงเรียน โดยพบปะ สอบถาม จากผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากร และนักเรียนของทั้ง 2 โรงเรียน และจากการรายงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกสนามสอบ