สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้และกำหนดแผนการจัดนิทรรศการ “EDUdigital 2018”

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2561 ท่าน ผอ.สมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้และกำหนดแผนการจัดนิทรรศการ “EDUdigital 2018” ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพฯ โดยมีตัวแทนคณะทำงานจาก สพม. สพป. และโรงเรียนสังกัด สพฐ. เข้าร่วมการจัดประชุมในครั้งนี้
โดยการประชุมครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ จัดเตรียมการจัดประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และจัดนิทรรศการแสดงผลงานการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับการจัดการเรียนรู้ รวมถึงจัดทำเกณฑ์ประกวดแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ภายใต้ชื่องาน “EDUdigital 2018”