++++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 พิจารณางบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการ 2562+++

++  วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ครั้งที่1/2562    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับในการบริหารสำนักงาน  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบร่วมประชุม   ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ++++ธีรธิดา  พรหมมาแบน   ภาพ/ข่าว+++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน