สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมรับฟังบรรยาย“สถาบันพระมหากษัตริย์กับการจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน”

26 กุมภาพันธ์  2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ“สถาบันพระมหากษัตริย์กับการจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน” จากชุดวิทยากร จิตอาสา 904 หลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรประจำ รุ่น 4/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” กลุ่ม 7B จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  โดยมี นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ เปิดการบรรยาย ในหัวข้อ“สถาบันพระมหากษัตริย์กับการจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน” จากชุดวิทยากร จิตอาสา 904 หลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” กลุ่ม 7B มีข้าราชการ ประชาชน นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้กว่า 1,200 คน  โดย นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ได้นำบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในวันนี้ด้วย