ประชุมเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

>>>>>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายเจริญ บุญชะนะ ผอ.โรงเรียนอนุบาลระแงะ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ มีครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 92 คน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3