ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

28 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในนามชมรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 แสดงความยินดีและต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และส่งบุคลากรในสังกัดไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  โดยแสดงความยินดีและต้อนรับ นายปกิจพจน์  กมลวรเดช  นายอาคม  สีพิมพ์สอ  และ นายวัลลภ  วิบูลย์กูล  รองผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  พร้อมนี้ได้แสดงความยินดีและส่ง  ดร.ละออ  วันจิ๋ว  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2