ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

2 มีนาคม 2563 นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”  ประจำปี 2563  ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในพิธี ซึ่ง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552  คณะรัฐมนตรีได้มีมติถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกร ปวงชนชาวไทย และเทิดพระเกียรติที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านช่าง ในฐานะ “พระบิดาแห่งการช่างไทย” รวมทั้งยังทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทย ให้ได้มาตรฐานสากล อีกด้วย  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรต่างๆ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก