การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารการศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๑๐ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team)

วันจันทร์ที่  ๑๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒  นายพลชัย   ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารการศึกษา เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขต จำนวน ๗ เขต  โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team)  นำโดย นางลออตา  พงษ์ฤทัศน์  ผอ.สพป.หนองคาย เขต ๒ ประธานคณะกรรมการ  นายรอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต ๑ และ นายคำจันทร์   รัตนอุปการ   ให้คำปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยง  ในช่วงของการประเมินในรอบ ๑ ปี จะมีการประเมิน ๒ ครั้ง ในครั้งนี้เป็นรอบที่ ๒ หรือรอบ Final และจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล ซึ่งจะมี ดร.อัมพร  พินะสา  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประเมิน  โดยประธานได้ฝากเรื่อง การยืนยันการมีตัวตนของนักเรียน   กีฬา และการนำศาสตร์พระราชามาบูรณาการในการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา