สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 “Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”

3  มีนาคม 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Week จิตอาสาสู่โคโรนาไวรัส” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1 สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ที่มีการแพร่ระบาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยการนำของ นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จึงได้จัดให้มีกิจกรรม “Big Cleaning Week จิตอาสาสู่โคโรนาไวรัส”  โดยนำบุคลากรทุกคนร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน เพื่อตัดวงจรแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 สร้างความรอบรู้ให้กับบุคลากร ให้ปรับพฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” สวมหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ เครื่องมือเครื่องใช้ จุดที่ประชาชนสัมผัสร่วมกัน ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งสามารถป้องกันโรคนี้ได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน ทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาดอย่างถูกวิธี โดยเช็ดและทำความสะอาดจุดเสี่ยงแพร่เชื้อต่างๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ 70%  เน้นการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ เช่น ที่จับบริเวณประตู ราวบันได  ลูกบิดประตู โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องทำงานรวมถึงห้องน้ำ และหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่บ่อยๆ รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน