++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อสัญญาจ้างบุคลากรวิทย์-คณิตและพี่เลี้ยงเด็กพิการจัดการเรียนร่วม+++

^^^วันนี้  นายสุภาพ กาวิ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติพบปะ มอบนโยบายพร้อมให้กำลังใจลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ,จำนวน  23  อัตรา  และ พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม   จำนวน  36  อัตรา  ของ ปีงบประมาณ 2562    โรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ณ ห้องประชุม 1   ชั้น 3   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++++   //ธีรธิดา พรหมมาแบน ภาพ//ข่าว ++

ธีรธิดา พรหมมาแบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เลขที่ 98ถนนขุนลุมประพาสตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน58000โทร.053-611282โทรสาร.053-611445
ธีรธิดา พรหมมาแบน

Latest posts by ธีรธิดา พรหมมาแบน (see all)