สพม.19 กับ 52 โรงเรียนในสังกัดจัดประชุมทางไกล ( video conference) ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  ได้มอบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวต้นจริงในห้องเรียน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ซึ่งทาง สพม.19 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาไม่ได้นิ่งนอนใจในการดำเนินการตามนโยบายนี้ จึงได้จัดการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนนักเรียน ในสังกัดจำนวน 52 โรงเรียน  เพื่อทำความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน  ตั้งแต่ดำเนินการจำหน่ายนักเรียนตามแนวทางที่กำหนดภายในวันที่  30 พฤศจิกายน  2561  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนระดับโรงเรียน โดยมีตัวแทนผู้ปกครอง ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนจาก สพม.19  และทำการตรวจนับจำนวนนักเรียนพร้อมกันทุกโรงเรียนในวันที่ 3 ธันวาคม 2561  ที่จะถึงนี้.

…………………………………………….

ลิงค์แนวปฏิบัติการจำหน่ายนักเรียน https://www.xn--12cg5gc1e7b.com/13931