ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดร้องธาร และโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล) อ.เวียงหนอล่อง จ.ลำพูน

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดร้องธาร และโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล) อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้อง และติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เน้นย้ำให้ทั้ง 2 โรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนทางด้านภาษาต่างๆ และเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563