ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) ที่ประสบอัคคีภัย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) ที่ประสบอัคคีภัย เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น.วันที่ 5 มีนาคม 2563 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า อาคารเรียน ศก 04 สร้างเมื่อปี พ.ศ.2518  ได้รับความเสียหายทั้งหลัง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ได้รับความเสียหายทั้งหมด จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำโรงเรียนได้เก็บเศษวัสดุที่เสียหายจากไฟไหม้ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน โดยมี นายไชยเศรษฐ์ เสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พร้อมด้วย คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนราชการ กำนัน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว