สพป.ชลบุรีเขต ๓ : เข้าแถวเคารพธงชาติ เช้าวันจันทร์

วันจันทร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งกล่าวคำปฎิญาณในการปฏิบัติงาน
ในโอกาสนี้ ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ได้ให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่บุคคลากรในสังกัด ณ สนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

https://www.facebook.com/3chonburi3