สพม.19 ทำกิจกรรมหน้าเสาธงประจำสัปดาห์ (มีคลิป)

https://www.youtube.com/watch?v=AU2PkLcLcc4&feature=youtu.be

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) อ.เมืองเลย จ.เลย นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่ง แผ่เมตตา กล่าวค่านิยม 12 ประการ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   และการเป็นข้าราชการที่ดี  มีระเบียบวินัย  รู้หน้าที่  มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ

จากนั้น นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากร โดยได้ทบทวนภารกิจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมแจ้งข้อราชการ และได้แจ้งภารกิจต่าง ๆ ในสัปดาห์นี้ สุดท้ายได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นที่พึงพอใจของผู้บริหารและครู และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย