ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่สู่ครอบครัว “สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1”

9  มีนาคม 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด  ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการครูที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  จำนวน 5 ราย  พร้อมคณะที่เดินทางมาให้กำลังใจจากหน่วยงานและสถานศึกษาต้นสังกัดของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ซึ่งข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ใหม่ ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกอบด้วย นายบุญฤทธิ์  ตุ้มพงศ์  นายประวิณ  แก้วอุดรศรี  นางสาวมณีวรรณ  ฟูบินทร์  นางภัทราวรรณ  วงศ์พระยา  และนางสาวสุภาวดี  สังคพร  โดย นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับบุคลากรที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ทั้ง 5 ราย สู่ครอบครัว “สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1” พร้อมทั้งขอบคุณคณะผู้มาให้กำลังใจแก่บุคลากรใหม่ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกท่าน ครอบครัว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกคนพร้อมที่จะจับมือ ร่วมแรง ร่วมใจเพื่อพัฒนาการศึกษา ให้ “เด็กอุตรดิตถ์บ้านของเรา เก่ง ดี มีทักษะ มีสุขภาพดี”