++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.บ้านห้วยโป่งอ่อน รายนายณัฐภัทร เลิศการค้าสุข +++

<<<<วันจันทร์ ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators ) ในระยะเวลา 1 ปี ( รอบ 6 เดือนหลัง )  รายนายณัฐภัทร  เลิศการค้าสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน// ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน