++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.รร.บ้านน้ำริน รายนางเนตรนภา จารุมณี ++

<<<<วันอังคาร  ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators ) ในระยะเวลา 1 ปี ( รอบ 6 เดือนหลัง )  รายนางเนตรนภา  จารุมณี   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำริน  อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน/ขอบพระคุณภาพจากผอ.สุภาสิริ  มณีธรค่า// ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน