สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านท่าปุยตก ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อน มีใบไม้ร่วง หญ้าแห้ง จึงฝากให้บุคลากรในโรงเรียนช่วยกันดูแล และระวังอัคคีภัยในช่วงปิดภาคเรียนนี้ หลังจากนั้นได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย อ.สามเงา จ.ตาก ได้พูดคุย ซักถามกับนักเรียน ที่กำลังจะจบการศึกษาชั้น ป.6 ในปีนี้ และได้ฝากข้อคิดในการไปศึกษาต่อที่อื่น ทั้งเรื่องความตั้งใจเรียน การแบ่งเวลา รวมถึงการเลือกคบเพื่อนใหม่ และหากมีปัญหาควรปรึกษา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ไม่ควรเก็บปัญหาไว้คนเดียว