++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.รร.บ้านห้วยช่างคำ รายนายไชยโรจน์ คำธิยะ ++

<<<<วันพุธ  ที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators ) ในระยะเวลา 1 ปี ( รอบ 6 เดือนหลัง )  มี   นายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผา  และนางสาวสุภาสิริ  มณีธร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประเมินรายนายไชยโรจน์  คำธิยะ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน/ขอบพระคุณภาพจากผอ.สุภาสิริ  มณีธรค่า// ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน