สพม.19 ประชุมพุธเช้ากำชับป้องกัน โควิด-19 (มีคลิป)

เมื่อวันพุธที่ 11  มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  และด้วยนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ นายปฐมพงษ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยบุคลากรทุกกลุ่ม เข้าร่วมรับชม “รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2563”  เพื่อรับทราบองค์ความรู้และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และนโยบายการจัดการศึกษา การนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียน

จากนั้น เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้เป็นประธานการประชุมบุคคลากรเพื่อแจ้งภารกิจสำคัญ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่กำลังจะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้ และกำชับถึงความสำคัญ เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)