สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 –11 มีนาคม 2563 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ ดร.ประชา แสนเย็น นายจิมจง ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจเยี่ยม สนามสอบ ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562 นักเรียนระดับชั้น ป.2 ป.4 ป.5 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมรับฟังการรายงานผลการดำเนินการจัดสอบจากคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบฯ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรฐานสำนักทดสอบทางการศึกษากำหนดทุกประการ