ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับ เลขาธิการ กพฐ.ประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้แก่นักเรียน

เมื่อเวลา  10.00  น.วันที่  10  มีนาคม  2563  ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่  เด็กหญิงปันนดา  กล้าหาญ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนบ้านสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ตามโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงด้วยสังกะสีสันไทอย่างดี  มี  3 ห้องนอน โดยมี นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายภัทธศาสน์ มาสกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  นายแพทย์จาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  ส.ส.ศรีสะเกษ  เขต  4  พรรคเพื่อไทย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  4  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  และนักเรียน  ให้การต้อนรับ  พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมบ้านด้วย

เวลา  11.00  น. ดร.นายอำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะ ได้เดินทางไปที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์  เพื่อมอบนโยบาย มอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้าน และมอบบ้านให้แก่นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4  จำนวน 13 หลัง  รวมงบประมาณและค่าแรงที่ได้รับบริจาคในการก่อสร้างบ้าน จำนวน  1,500,000  บาท  ระยะเวลาในการดำเนินการ  ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม  2563

เวลา  13.30  น.ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด  ตั้งอยู่  หมู่  8  บ้านหนองศาลา ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เปิดชั้นเรียน  (Open Class)  “โครงการร่วมพัฒนา”  (Partnership  School  Project)  โรงเรียนโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  (ด้วยนวัตกรรม  Open  Approach  และ  Lesson  Study)  โดยมี  นายสมรักษ์  พรมมาสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด  พร้อมด้วย  คณะครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียน  ให้การต้อนรับ

เวลา  16.30  น.ได้เดินทางไปที่โรงเรียนเบญจะมะมหาราช  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โครงการห้องเรียนพิเศษ  (FLAP)  Foreign  Language  Advanced  Program  โดยมี  นาย นพรัตน์ ทองแสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจะมะมหาราช  พร้อมด้วย  คณะครู  และศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  ให้การต้อนรับ/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว