สพป.กระบี่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-2019

นายอดิศร  แก้วเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นำคณะบุคลากรในสำนักงาน ทำความสะอาดเช็คล้างบริเวณต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารของสำนักงาน   เน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น บันได กลอนประตู ลูกบิดหน้าต่าง โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสารห้องน้ำ ห้องประชุม เป็นต้น เพื่อร่วมใจต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-2019  ที่กำลังแพร่ระบาดทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ พร้อมกำชับให้ทุกคนติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 เตรียมความพร้อมรับมือโดยยึดหลักกินร้อนใช้ช้อนกลางหมั่นล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไอหรือจามหรือเมื่อต้องอยู่ในชุมชนคนหมู่มาก