ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รับผิดชอบการประกวดในครั้งนี้ โดยมี  ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  28  และคณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่าฯ  ให้การต้อนรับ////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang
Latest posts by Parichat Ardsamdang (see all)