สพป.ระยอง เขต ๒ เยี่ยมติดตามประเมินผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเฉพาะโรงเรียนที่ไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา