ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ณ โรงเรียนร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา
ผู้ตรวจราชกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล

กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล