ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมโครงการ “ยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ EP๒”

วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
ร่วมโครงการ “ยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ EP๒” ณ ห้องประชุม โปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑