สนามสอบ 9 วิชา ลำปางกัลยาณี  มีมาตรการป้องกันไวรัส COVID – 19

    โรงเรียนลำปางกัลยาณี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้คัดคัดเลือกเป็นสนามสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี หัวหน้าสนามสอบวิชาสามัญ 9 วิชา พร้อมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนลำปางกัลยาณี ให้ความสำคัญและมีมาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาดไวรัส COVID – 19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย แจกเจลล้างมือ และมอบหน้ากากอนามัยแก่นักเรียนผู้เข้าสอบทุกคน ก่อนเข้าในบริเวณสนามสอบ  พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาการสอบในครั้งนี้

โรงเรียนลำปางกัลยาณี/รายงาน-ข่าว

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน