++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รายนายทิตย์คำ ทวิชากรสีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน++

<<<<วันจันทร์   ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators ) ในระยะเวลา 1 ปี ( รอบ 6 เดือนหลัง )  รายนายทิตย์คำ ทวิชากรสีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายเดช พรรณบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมิน  //ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.ดารารัตน์  ผิวผันค่า// ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน