สพป.ระยอง เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารธงชาติ สวดมนต์ ยืนสงบนิ่ง แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒