ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และประกาศนียบัตร/ปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนที่เป็นเยาวชนคนไทย ซึ่งเป็นกำลังอันสำคัญของชาติในอนาคต ได้ตระหนักถึงสถาบันการศึกษา และเห็นความสำคัญของการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง