สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับการตรวจราชการของ สพฐ.รอบที่ 1 ตุลาคม 2562 – 2563

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วย นางลำใย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาตรวจราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รอบที่ 1 ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ซึ่งแสดงถึงการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จำนวน 14 โครงการ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้รับผิดชอบโครงการ 14 โครงการ ให้การต้อนรับ พร้อมตอบข้อซักถามของผู้ตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว