การแข่งขันกีฬา สพฐ. เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่ฯเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตามนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายและการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาให้มากขึ้น รวมทั้งการจัดพื้นที่ในสถานศึกษาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ในการนี้เขตพื้นที่การศึกษาจึงได้จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพื่อคัดเลือกชนิดกีฬาให้สถานศึกษาได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่ฯเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดต่อไป เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สนามกีฬาเทศบาลเขาบางแกรกและสนามกีฬาเทศบาลฝั่งศาลเจ้าพ่อกลักเมืองเขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี