++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน สิบเอกทรงสวัสดิ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว่าโน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ++

<<<<วันอังคาร   ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators ) ในระยะเวลา 1 ปี ( รอบ 6 เดือนหลัง )   รายสิบเอกทรงสวัสดิ์ สุขประเสริฐ  ผอ.โรงเรียนบ้านหว่าโน  อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายเดช พรรณบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายปุรเชษฐ์  มธุรส  ผอ.โรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมิน  //ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.ดารารัตน์  ผิวผันค่า// ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน