ร.ร.ภูกระดึงวิทยาคม สพม.19 ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน

เมื่อเร็ว ๆนี้ นายประทัด ผาลี  ผุ้อำนวยการดรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมีวิทยากร จาก นายทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม นางสุพัตรา ไชยจันหอม ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม และนางสาวมยุรี ยลสุข ศึกษานิเทศก์ สพม. 19

……………………………………..

ขอบคุณข้อมูลจากนางสาวมยุรี ยลสุข ศึกษานิเทศก์ สพม. 19