++เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนประสบภัยหนาว พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน+++

+++วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในส่วนของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายสุภาพ กาวิ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบหมายให้ นายไกรสร สิงหนาท นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานจำนวนผู้เข้ารับสิ่งของพระราชทาน พร้อมทั้งสถานการณ์ภัยหนาวเมื่อปี 2560 และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยประธานพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน นายพลากร สุวรรณัฐ องคมนตรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และเชิญพระราชกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน+++++ไกรสร  สิงหนาท  ภาพ+++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน