ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ และบุคลากรในสังกัดร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่่ ๑๑/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference

วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ คณะรอง ผอ.
ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน
และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เพื่อรับรู้ข่าวสาร จากนั้นได้ประชุมเพื่อแจ้ง
ข้อราชการและเป็นการขับเคลื่อนภารกิจให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑